Inhalen en wijken tijdens Korte Vlietwedstrijden

Tijdens de Korte Vlietwedstrijden gelden de regels uit het reglement voor roeiwedstrijden (rvr).

Wij vragen graag extra aandacht voor artikel 50 van het rvr:

 1. De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 2. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 3. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 5. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.

Uitleg bij artikel 50 rvr

Tijdig wijken betekent dat een opgelopen ploeg volledig aan de kant moet zijn voordat een oplopende ploeg puntje-kontje ligt. Een opgelopen ploeg die pas begint te wijken als er geen licht meer tussen de boten te zien is, is te laat met wijken. Voor deze hinder kan de opgelopen ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Een oplopende ploeg mag koers kiezen, maar hierbij mag de opgelopen ploeg het roeien niet onmogelijk worden gemaakt. Een oplopende ploeg mag dus geen koers kiezen waarbij een opgelopen ploeg de kant in wordt geduwd of in een gevaarlijke situatie bij een brug kan komen. Het van tevoren duidelijk aangeven of de oplopende ploeg aan bakboord of stuurboord wil passeren kan helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor het creëren van een gevaarlijke situatie kan een ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Op de Korte Vlietwedstrijden gelden een paar uitzonderingen op Artikel 50 rvr.

Kanaalbrug

 1. Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Kanaalbrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het stuurboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
 2. Achterliggende ploegen die onder de Kanaalbrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
 3. Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.
 4. Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Lammebrug

 1. Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Lammebrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het bakboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
 2. Achterliggende ploegen die onder de Lammebrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
 3. Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.
 4. Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Tijdstraffen

 1. Per overtreding kan ploeg een tijdstraf van 10 seconden krijgen.

Voor verdere informatie over de reglementen tijdens de Korte Vlietwedstrijden 2018, klik hier.