Meer Corona

We volgen vanzelfsprekend de richtlijnen en maatregelen inzake COVID-19 zo goed mogelijk: veiligheid voor alles. Dat betekent ook dat de wedstrijd nog in een heel laat stadium kan worden afgelast of veranderd. Informatie op de KNR-website of op die van de organiserende verenigingen kan achterhaald zijn. Houd daarom deze site in de gaten.