Deelnemers

Inschrijving

Inschrijving voor de wedstrijd is via de KNRB-site door de wedstrijdcommissaris van de eigen vereniging. De inschrijving is open van 27 oktober tot  11 november 2022.

Samengevoegde velden

Wedstrijdnummers met minder dan 2 inschrijvingen kunnen worden samengevoegd met een ander nummer. Voorbeelden: indien in het seniorenveld voor een nummer maar één inschrijving is, kan deze mee starten in het veteranenveld, als dat er is. De winnaar wordt dan met dezelfde tabel bepaald. Ook combinaties van 4* en 4+ kunnen worden geformeerd, als de inschrijving daar aanleiding toe geeft. Ook hier wordt dan de handicap verrekend, om een winnaar te kunnen aanwijzen. Hetzelfde geldt voor 2- en 2x. Met de verenigingen van de betreffende ploegen wordt na de sluiting van de inschrijving contact opgenomen om de gelegenheid te bieden de inschrijving naar behoefte aan te passen, of zich terug te trekken.

Uiteraard zullen voor de verschillende boottypen de passende correctiefactoren gehanteerd worden. De correctiefactoren zijn terug te vinden op http://www.correctiefactoren.nl/.  Protesten over de factoren kunnen uiterlijk VOOR de start bij de wedstrijdleiding gemeld worden.

Indien van toepassing wordt een overzicht van de samengevoegde velden ruim voor de wedstrijd hier gepubliceerd.

Loting en startvolgorde

De loting heeft plaats gevonden op 16 november 2022 te Leiden of Leidschendam en staat hier

De deelnemende ploegen van een divisie vertrekken in de volgorde waarin de ploegen in 2021 – in voor minstens 50% dezelfde samenstelling – in hetzelfde veld zijn geklasseerd (de niet voor leeftijd gecorrigeerde tijd). Ploegen die het voorafgaande jaar niet in dat veld hebben geroeid, starten hierachter in een door loting bepaalde volgorde. De uitslagen van 2021 staan hier.

Uitslagen

De uitslagen van 2022 vind je hier.

De tijden binnen het veld worden gecorrigeerd voor leeftijdsklasse en boottype.