Reglementen en stuurinformatie

Algemeen

Deelname is mogelijk voor leden van verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) of een ander lid van de FISA, onder de reglementen van de KNRB, en met inachtneming van de hierna volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Voor deze wedstrijd is van toepassing het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB. Deelname is geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden. De deelnemers worden geacht het wedstrijdreglement en de informatie van de stuurliedenvergadering te kennen en na te leven.

Start en finish

Alle ploegen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start van het blok over de startlijn te zijn opgeroeid. De ploegen worden volgens loting naar de voorstart geroepen. Op aangeven van de baancommissaris op de Caesarbrug vaart de ploeg onder deze brug door. Daarna maakt elke ploeg een vliegende start. De start is na ca. 100 meter, aangegeven met een z.g. beachvlag. Ook de finish is met dit soort vlaggen aangegeven.
De start- en finishtijd van elke ploeg wordt afzonderlijk opgenomen. Het interval tussen de ploegen is 20 seconden, tussen de verschillende velden is dat minstens 1 minuut. Dit kan oplopen tot enkele minuten tussen de grotere velden Na de finish wordt doorgeroeid tot voorbij de Hoflandbrug. Ploegen die terug willen roeien naar R.V. Rijnland dienen achter de Hoflandbrug te wachten, tot de laatste ploeg van het blok is gefinisht.

Rugnummers en boegnummers

Elke ploeg krijgt een startnummer toegewezen dat duidelijk zichtbaar dient te zijn gedurende de gehele wedstrijd. De stuurman/-vrouw en de boegroei(st)er moeten de rugnummers van hun ploeg steeds duidelijk leesbaar op de rug dragen. Indien de stuurman/-vrouw vóór in de boot ligt, dient in zijn of haar plaats achter de slagroei(st)er een rugnummer op de boot bevestigd te worden. Niet duidelijk zichtbaar zijn van het rugnummer kan leiden tot een onjuiste tijdregistratie. Daarnaast krijgt iedereen een boegnummer, verplicht voor glad materiaal.
De rug- en boegnummers kunnen opgehaald worden op zondag 17 november vanaf 8.45 u. bij Die Leythe. Ploegen die hun boten bij R.V. Rijnland in het water leggen halen hun rug- en boegnummers bij R.V. Rijnland op (8.45 u). Voor de rug- en boegnummers moet een borg van € 10,00 per set worden betaald. De borg wordt alleen na inlevering van een complete set rug- en boegnummers geretourneerd.

Klassement

Over de hele dag wordt een overall klassement opgesteld, waarbij een handicapfactor per leeftijdscategorie en per boottype wordt verrekend, conform de tabel, te vinden op Correctiefactoren (http://www.correctiefactoren.nl/). De boten uit blok 2 die 1 km roeien, doen niet mee bij het bepalen van de overall winnaar. Hierbij wordt de lange afstandsfactor gebruikt. Leeftijdscategorieën van de veteranen- en junioren ploegen worden door de wedstrijdcommissie bepaald op basis van de geboortedata van de deelnemers, zoals geregistreerd door de KNRB. Ploegen ingeschreven in senioren velden krijgen geen leeftijdsomrekening, ook als ze junior of veteraan hadden mogen starten. Voor junioren worden de factoren voor 14, 16 en 18 gebruikt.
De snelste ploeg van dit klassement wint de Korte Vliettrofee. Op basis van dit klassement wordt ook per nummer de winnaar bepaald en de medailles uitgereikt. In de nummerklassementen kunnen andere boottypes of nummers meegewogen worden, waarvoor maar één inschrijving was.

Afstand 

Blok 1 en blok 3 wordt gevaren over een afstand van 4,7 km. Blok 2 (C-materiaal) wordt gevaren over een afstand van 1 km.

Inhalen en wijken

Tijdens de Korte Vlietwedstrijden gelden de regels uit het reglement voor roeiwedstrijden (rvr). Wij vragen graag extra aandacht voor artikel 50 van het rvr.     De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.

Uitleg bij artikel 50 rvr

Tijdig wijken betekent dat een opgelopen ploeg volledig aan de kant moet zijn voordat een oplopende ploeg puntje-kontje ligt. Een opgelopen ploeg die pas begint te wijken als er geen licht meer tussen de boten te zien is, is te laat met wijken. Voor deze hinder kan de opgelopen ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Een oplopende ploeg mag koers kiezen, maar hierbij mag de opgelopen ploeg het roeien niet onmogelijk worden gemaakt. Een oplopende ploeg mag dus geen koers kiezen waarbij een opgelopen ploeg de kant in wordt geduwd of in een gevaarlijke situatie bij een brug kan komen. Het van tevoren duidelijk aangeven of de oplopende ploeg aan bakboord of stuurboord wil passeren kan helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor het creëren van een gevaarlijke situatie kan een ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Op de Korte Vlietwedstrijden gelden een paar uitzonderingen op Artikel 50 rvr voor de blokken 1 en 3.

Kanaalbrug (=Spoorbrug)

  1. Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Kanaalbrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het stuurboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
  2. Achterliggende ploegen die onder de Kanaalbrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
  3. Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.
  4. Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Lammebrug

  1. Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Lammebrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het bakboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
  2. Achterliggende ploegen die onder de Lammebrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
  3. Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.

Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Tijdstraffen

Per overtreding kan de betreffende ploeg een tijdstraf van 10 seconden krijgen.

Stuurinformatie

Het parcours van blok 1 en 3 loopt van Rijn-Schiekanaal naar het Korte Vlietkanaal en heeft een lengte van 4.7 km. De start is 100 meter na de Julius Caesarbrug; de finish is bij de eerste dukdalf voor de Hoflandbrug.
Het oproeivak is tussen de Julius Caesarbrug en de Wilhelminabrug (bij de watertoren); uitroeien na de Hoflandbrug in de richting van Die Leythe. Bij een grote inschrijving kan het oproeivak worden uitgebreid tot het kanaalvlak tussen de Wilhelminabrug en de Spanjaardsbrug. Volg de aanwijzingen van de aligneurs.
Voor een kaart van de wedstrijdbaan, klik hier.

Een powerpoint presentatie met specifieke informatie over baan, bruggen en bochten vind je hier. Hierbij zal ook informatie worden verstrekt over het inhaalverbod dat van toepassing zal zijn bij twee bruggen. Op de wedstrijddag, voorafgaand aan de wedstrijdblokken, is de instructie ook te raadplegen op een monitor in de sociëteiten van Die Leythe en R.V. Rijnland, in plaats van stuurliedenvergaderingen.

N.B. Uit oogpunt van veiligheid wordt ongestuurde ploegen sterk aangeraden om te zorgen voor een meefietsende begeleider, die stuuraanwijzingen kan geven! De gehele wedstrijdbaan is voorzien van een fietspad.

Het parcours van blok  2 loopt geheel over het Korte Vlietkanaal. Dit is een recht parcours zonder bruggen. De start is net voorbij de Hooghkamerbrug; de finish is bij de eerste dukdalf voor de Hoflandbrug. Het oproeivak is van Allemansgeest tot de Hooghkamerbrug; uitroeien na de Hoflandbrug in de richting van Die Leythe. Volg de aanwijzingen van de aligneurs. Een powerpoint presentatie met specifieke informatie over baan en bruggen voor en na de wedstrijdbaanbaan vind je hier. Voor een kaart van de wedstrijdbaan, klik hier