Reglementen en stuurinstructies

 1. Algemeen
  Deelname is mogelijk voor leden van verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) of een ander lid van de FISA, onder de reglementen van de KNRB, en met inachtneming van de hiernavolgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Voor deze wedstrijd is van toepassing het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB. Deelname is geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden. De deelnemers worden geacht het wedstrijdreglement en de informatie van de stuurliedenvergadering te kennen en na te leven.

 1. Rugnummers en boegnummers
  Elke ploeg krijgt een startnummer toegewezen dat duidelijk zichtbaar dient te zijn gedurende de gehele wedstrijd. De stuurman/-vrouw en de boegroei(st)er moeten de rugnummers van hun ploeg steeds duidelijk leesbaar op de rug dragen. Indien de stuurman/-vrouw vóór in de boot ligt, dient in zijn of haar plaats achter de slagroei(st)er een rugnummer op de boot bevestigd te worden. Niet duidelijk zichtbaar zijn van het rugnummer kan leiden tot een onjuiste tijdregistratie. Daarnaast krijgt iedereen een boegnummer. De rug- en boegnummers kunnen opgehaald worden op zondag 20 november. Dit kan tussen 45 minuten tot 15 minuten voor opening van het vlot. Ploegen die hun boten bij R.V. Rijnland in het water leggen halen hun rugnummers op bij R.V. Rijnland. Ploegen die hun boot bij Die Leythe in het water leggen halen hun rugnummers op bij Die Leythe. Bij het ophalen van de rug- en boegnummers moet € 10,- borg worden betaald. Bij het inleveren van de complete set nummers na de wedstrijd wordt de borg teruggegeven. De borg moet contant en gepast betaald worden.
 1. Uitslagen
  De ploeg die de snelste tijd in zijn veld vaart, wint; bij gecombineerde velden worden de geroeide finishtijden omgerekend met de bij veteranenwedstrijden gebruikelijke leeftijdcorrectie. De gehanteerde correctietabel is te vinden op https://de-maas.nl/correctiefactoren/; hierbij wordt de lange-afstandsfactor gebruikt. Leeftijdscategorieën van de veteranen- en juniorenploegen worden door de wedstrijdorganisatie bepaald op basis van de geboortedata van de deelnemers, zoals geregistreerd door de KNRB. Ploegen ingeschreven in seniorenvelden krijgen geen leeftijdsomrekening, ook als ze als junior of veteraan hadden mogen starten. Voor junioren worden de factoren voor 14/16 en 18 gebruikt.
 1. Betaling
  Het inschrijfgeld voor alle ploegen van de vereniging moet op het moment van de loting op de rekening van Rijnland staan. Als het inschrijfgeld niet is voldaan, kan de hele vereniging niet starten. Houd er rekening mee dat het na het overmaken soms enkele dagen kan duren voor het bedrag op onze rekening staat.
 1. Terugtrekken vanwege Covid-19

Een ploeg waarbij 1 of meer van de roeiers in quarantaine moeten vanwege Covid-19 mag zich na loting terugtrekken zonder dat hier een boete voor moet worden betaald. Dit is in afwijking van artikel 33 lid 4 van het rvr. Deze terugtrekking moet schriftelijk worden gemeld en moet uiterlijk een uur voor de eerste start zijn ontvangen.

 1. Het traject

Het parcours loopt op het Rijn-Schiekanaal en de Korte Vliet en heeft een lengte van 4,7 km. De start is 25 meter na de Julius Caesarbrug; de finish is op het Korte Vlietkanaal net voor de Hoflandbrug. Ongeveer 1,5 km voor de finish is er een bocht naar stuurboord, die niet al te scherp genomen moet worden vanwege de dukdalven aan stuurboordzijde.
Voor de jeugd is er voorafgaand aan blok 2 een wedstrijd over 1 km met de start bij de Hoflandbrug en de finish bij de Hooghkamerbrug, de vaarrichting is dus andersom dan bij de 4,7 km wedstrijden.

Hier staat een timelapse film van het traject.

 1. Inhalen en wijken
  Tijdens de Korte Vlietwedstrijden gelden de regels uit het reglement voor roeiwedstrijden (rvr). Wij vragen graag extra aandacht voor artikel 53 van het RVR waarmee oplopen en wijken geregeld wordt:

Artikel 53. Oplopen

De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.

De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat
de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.

De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een
opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk
wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.

De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de
oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen
ploeg.

Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de
doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
Extra uitleg bij artikel 53 RVR:

Tijdig wijken betekent dat een opgelopen ploeg volledig aan de kant moet zijn voordat een oplopende ploeg puntje-kontje ligt. Een opgelopen ploeg die pas begint te wijken als er geen licht meer tussen de boten te zien is, is te laat met wijken. Voor deze hinder kan de opgelopen ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Een oplopende ploeg mag koers kiezen, maar hierbij mag de opgelopen ploeg het roeien niet onmogelijk worden gemaakt. Een oplopende ploeg mag dus geen koers kiezen waarbij een opgelopen ploeg de kant in wordt geduwd of in een gevaarlijke situatie bij een brug kan komen. Het van tevoren duidelijk aangeven of de oplopende ploeg aan bakboord of stuurboord wil passeren kan helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor het creëren van een gevaarlijke situatie kan een ploeg een sanctie zoals een tijdstraf of uitsluiting krijgen.

Op de Korte Vlietwedstrijden gelden de volgende uitzonderingen op Artikel 53 rvr.

Kanaalbrug (=Spoorbrug)

 • Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Kanaalbrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het stuurboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
 • Achterliggende ploegen die onder de Kanaalbrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
 • De achterliggende ploeg mag ervoor kiezen om door het bakboord gat te varen. De organisatie raadt dit echter sterk af vanwege de beperkte manouvreerruimte!
 • Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.
 • Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Lammebrug

 • Er staat een vlag ongeveer 100 meter voor de Lammebrug. De ploeg die als eerste deze vlag met de boegbal passeert heeft voorrang om door het bakboord bruggat te varen. Deze ploeg heeft vanaf dit punt ook voorrang als de ploeg wordt opgelopen.
 • Achterliggende ploegen die onder de Lammebrug door willen varen moeten indien nodig vaart terugnemen om in kiellinie achter de voorste ploeg de brug te passeren.
 • De achterliggende ploeg mag ervoor kiezen om door het stuurbord gat te varen. De organisatie raadt dit echter sterk af vanwege de beperkte manouvreerruimte!
 • Achterliggende ploegen die geen voorrang verlenen na het passeren van de vlag kunnen een tijdstraf krijgen of worden uitgesloten, zelfs als ze oplopend zijn.
 • Een ploeg die onder de brug wordt opgelopen dient na de brug zo snel mogelijk te wijken.

Hooghkamerbrug (Voorschoterweg)

 • Beide bruggaten mogen gebruikt worden.
 1. Tijdstraffen

Per overtreding kan de betreffende ploeg een tijdstraf van 10 seconden krijgen.

 1. Start en finish

Alle ploegen dienen uiterlijk 10 minuten voor de start van het blok over de startlijn te zijn opgeroeid. De ploegen worden volgens loting naar de voorstart geroepen. Op aangeven van de baancommissaris naast de Julius Caesarbrug vaart de ploeg onder deze brug door. Daarna maakt elke ploeg een vliegende start. De start is ca. 25 meter na de brug, aangegeven met een beachvlag. De finish is vlak voor de Hoflandbrug; ook deze is met vlaggen gemarkeerd. De start- en finishtijd van elke ploeg wordt afzonderlijk opgenomen. Het interval tussen de ploegen is 20 seconden, tussen de verschillende nummers is dat minstens 1 minuut.

 1. Oproeien
  Volg te allen tijde de aanwijzingen van de aligneurs. Het oproeivak is tussen de Wilhelminabrug (bij de watertoren) en de Julius Caesarbrug. Voor een kaart van de wedstrijdbaan, klik hier.

Om vertraging of opstopping te voorkomen wordt aan alle roeiers gevraagd met het volgende rekening te houden:

Blok 1 (start vanaf 10:30)

Alle ploegen moeten voor 10:20 in het oplijngebied ten noorden van de startlijn (Julius Caesarbrug) zijn. Daarnaast wordt iedereen gevraagd niet in het startgebied te blijven liggen, behalve in de onderstaande tijdvakken:

– Skiffs en tweetjes moeten zich na 10:20 en voor 10:30 in het startgebied bevinden.

– Vieren moeten voorbij de Wilhelminabrug (richting Spanjaardsbrug) varen en pas na 10:30 en voor 10:40 het startgebied binnengaan.

– Achten moeten voorbij de Wilhelminabrug (richting Spanjaardsbrug) varen en pas na 10:40 en voor 10:50 het startgebied binnengaan.

Probeer in het startgebied zo veel mogelijk in volgorde op te lijnen.


Tussenblok (start vanaf 14:15)

De C-vieren moeten uiterlijk om 14:05 in de buurt van de Hoflandbrug zijn, aan de zijde van Die Leythe.


Blok 2 (start vanaf 14:30)

Alle ploegen moeten voor 14:20 in het oplijngebied ten noorden van de startlijn (Julius Caesarbrug) zijn. Daarnaast wordt iedereen gevraagd niet in het startgebied te blijven liggen, behalve in de onderstaande tijdvakken:

– Skiffs en tweetjes moeten zich na 14:20 en voor 14:30 in het startgebied bevinden.

– Vieren moeten voorbij de Wilhelminabrug (richting Spanjaardsbrug) varen en pas na 14:30 en voor 14:40 het startgebied binnengaan.

– Achten moeten voorbij de Wilhelminabrug (richting Spanjaardsbrug) varen en pas na 14:40 en voor 14:50 het startgebied binnengaan.

Probeer in het startgebied zo veel mogelijk in volgorde op te lijnen.

 1. Uitroeien

Ploegen moeten na de finish doorroeien richting Njord of Die Leythe. Ploegen die terug naar Rijnland of Asopos de Vliet willen varen moeten ruim buiten het finishgebied wachten tot de laatste ploeg is gefinisht. Terugroeien door de stad mag ook.

Na de 1 km wedstrijd kunnen roeien ploegen direct terug naar Rijnland of naar Die Leythe. Voor de boten die naar Die Leythe terug gaan, betekent dat meteen keren en terugroeien.

Ten slotte

Uit oogpunt van veiligheid wordt ongestuurde ploegen sterk aangeraden om te zorgen voor een meefietsende begeleider, die stuuraanwijzingen kan geven! Langs de gehele wedstrijdbaan kan meegefietst worden: tot aan de Lammebrug aan de oostzijde, vanaf de Lammebrug tot aan de bocht bij Allemansgeest aan de westzijde, vanaf die bocht aan beide zijden.