Wedstrijd

Blokindeling

Er wordt geroeid in twee blokken: blok 1 (dames) start vanaf 9 uur, blok 2 (heren) start vanaf 14 uur.

Let op: de starttijden kunnen nog aangepast worden op basis van het aantal inschrijvingen

Inschrijving vanaf 14 oktober 2021 door de verenigingsvertegenwoordigers via het inschrijvingenprogramma van de KNRB.

De inschrijvingen zijn te volgen op inschrijvingen.knrb.nl.

Uitgeschreven nummers:

Blok 1: M1x, M2x, DV2-, D2-, DV2x, D2x, DV1x, D1x, M4*, DV4+, D4+, DV4*, D4*, DV8+, D8+, DV8*

Blok 2: J1x, H1x, HV1x, H2-, HV2-, J2x, H2x, HV2x, H4+, HV4+, J4*, H4*, HV4*, J8+, H8+, HV8+, HV8*

Zorg ervoor dat je met je ploeg uiterlijk een kwartier voor de aangegeven starttijd klaar ligt bij de start. Houd rekening met voldoende tijd voor oproeien. Het vlot wordt gesloten als de oproeitijd verstreken is, zie hieronder.

Dubbel bootgebruik is alleen mogelijk in twee verschillende blokken. Graag melden bij inschrijving.

Startvolgorde

De deelnemende ploegen van een divisie vertrekken in de volgorde waarin de ploegen het voorafgaande jaar -in dezelfde samenstelling- in hetzelfde veld zijn geklasseerd (de niet voor leeftijd gecorrigeerde tijd). Ploegen die het voorafgaande jaar niet in dat veld hebben geroeid, starten hierachter in een door loting bepaalde volgorde. Dezelfde samenstelling houdt in minimaal de helft plus 1 dezelfde roei(st)ers (stuurman/-vrouw niet meegerekend). Klik om de uitslagen van 2018 te raadplegen.

Wedstrijdleiding & loting

Wedstrijdleiding: Jacoline Scheltens Hoogenboom en Rombert Stapel (kortevlietwedstrijden@gmail.com)
Hoofd van de jury: Mark Dijkstra

Samengevoegde velden

Wedstrijdnummers met minder dan 2 inschrijvingen kunnen worden samengevoegd met een ander nummer. Voorbeelden: indien in het seniorenveld voor een nummer maar één inschrijving is, kan deze mee starten in het veteranenveld, als dat er is. De winnaar wordt dan met dezelfde tabel bepaald. Ook combinaties van 4* en 4+ kunnen worden geformeerd, als de inschrijving daar aanleiding toe geeft. Ook hier wordt dan de handicap verrekend, om een winnaar te kunnen aanwijzen. Hetzelfde geldt voor 2- en 2x. Met de verenigingen van de betreffende ploegen wordt na de sluiting van de inschrijving contact opgenomen om de gelegenheid te bieden de inschrijving naar behoefte aan te passen, of zich terug te trekken.

Uiteraard zullen voor de verschillende boottypen de passende correctiefactoren gehanteerd worden. De correctiefactoren kunnen nagekeken worden via http://www.correctiefactoren.nl/. Protesten over de factoren kunnen uiterlijk VOOR de start bij de wedstrijdleiding gemeld worden.

Indien van toepassing wordt een overzicht van de samengevoegde velden ruim voor de wedstrijd hier gepubliceerd.

Wedstrijdgelden

De inschrijving verloopt via de inschrijvingenpagina van de KNRB, waar ook informatie over de uitgeschreven velden is. De deelnamekosten bedragen voor senioren € 10,00 per roeiplaats, voor junioren de helft. Een overzicht van de kosten per boottype vind je hieronder.

Naam Bedrag
Junior skiff € 5,00
Senior skiff € 10,00
Veteranen skiff € 10,00
Junior twee € 10,00
Senior twee € 20,00
Veteranen twee € 20,00
Junior / jeugd vier € 20,00
Senior vier € 40,00
Veteranen vier € 40,00
Junioren acht € 40,00
Senior acht € 80,00
Veteranen acht € 80,00